Er artiklen forstået?

  • Hvad er klimaforandringer?
  • Hvor bor Jens og Johannes?
  • Hvad er det specielle ved Vadehavet?
  • Hvad er World Ocean Day?
  • Hvad er FN?

Hvad kan vi lære af artiklen?

  • Hvorfor tog de to drenge til New York?
  • Hvad lavede de, da de kom til New York?
  • Prøv at nævne tre måder, som klimaet forandrer sig på
  • Nævn et sted, der har forandret sig på grund af klimaet og forklar, hvad der er sket med det
  • Hvorfor er det vigtigt, at vi passer på klimaet?